Power Purchase Agreements prijsstrategieën: Sleeved PPA

09 maart 2023

In deze blogserie gaan we dieper in op de verschillende Power Purchase Agreements prijsstrategieën waar wij ervaring mee hebben, met de daarbij behorende voor- en nadelen voor zowel afnemer als producent. We maken hierbij het onderscheid in verschillende PPA vormen.

In het eerste deel van deze serie hebben we de Fysieke on-site PPA behandeld.

Ook hier nemen we niet mee hoe er om wordt gegaan met tarieven voor GvO’s (Garanties van Oorsprong). Het komt namelijk voor dat deze worden meegenomen in de prijsstelling, maar het kan ook dat het tarief periodiek wordt vastgesteld. Wij adviseren met regelmaat om deze te verwerken in de afgesproken prijsstructuur, en niet los aan te bieden. Dat geldt in de toekomst dus ook voor eventuele Additional Tradable rights, zogenaamde 'ATR’s'.

Verder moet er ook aandacht besteed worden aan het basisprincipe van de elektriciteitsmarkt, als we het over Power Purchase Agreements hebben. Er moet spraken zijn van balans. Is er te weinig elektriciteit in het net? Dan moet er meer geproduceerd worden. Is er een overschot? Dan moet er meer afgenomen worden. Voor inkoopportfolio's geldt hetzelfde principe. Wanneer een producent meer elektriciteit produceert dan de afnemer via een PPA kan afnemen/verbruiken, moeten er door die afnemer volumes verkocht worden aan de markt.

Over het algemeen is het zo dat de momenten dat er veel duurzame elektriciteit geproduceerd wordt niet de momenten zijn dat de prijzen op de spotmarkt hoog staan. Om te voorkomen dat er teveel wordt gecontracteerd, is het verstandig om het gehele verbruiksportfolio te analyseren. Zo wordt inzichtelijk hoeveel capaciteit er gecontracteerd kan worden binnen een Power Purchase Agreement. De maximale productiecapaciteit van de productie-installatie is namelijk, zeker voor de fysieke on-site PPA en de Sleeved PPA maatgevend voor het volume dat gecontracteerd kan worden. Dit om significante verkoop te voorkomen.Een goede inkoopstrategie geeft hier de juiste invulling aan.

In het tweede deel van deze blogserie gaan we specifiek in op de prijsstrategieën voor de Sleeved PPA.

Sleeved PPA

De Sleeved PPA zien we steeds vaker terugkomen tussen producenten en wat grotere afnemers. Dit zijn immers partijen die in staat zijn zowel in volume als in (tijds)investering, om hier effort in te steken. Bij een Sleeved PPA wordt een decentrale productie-eenheid (bijvoorbeeld zon of wind) gecontracteerd voor een periode van geregeld tussen de 5 en 15 jaar.

Partijen maken daarbij afspraken over onder andere prijs, maar bijvoorbeeld ook over onderhoudsperiodes, onbalanskosten, curtailment en over hoe de elektriciteit operationeel wordt afgerekend tussen partijen. Er is immers altijd, volgens de definitie van de elektriciteitswet, een Leverancier ('LV') en een Balancing Responsible Party ('BRP') nodig om deel te nemen aan de marktprocessen binnen de elektriciteitmarkt.

In veel gevallen is de LV dezelfde partij als de BRP, maar dit is niet noodzakelijk. In onderstaand voorbeeld gaan we ervan uit dat het dezelfde partij is.

Voor het sleeven van PPA-volumes zijn in de regel 2 mogelijkheden die vaak worden toegepast, maar de uitwerking is op detailniveau vaak afhankelijk van de LV/BRP waarmee wordt gewerkt:

 1. De producent heeft een overeenkomst met een LV/BRP en de LV/BRP heeft vervolgens een overeenkomst met de afnemer. In de overeenkomst tussen de producent en de LV/BRP staan afspraken, die gespiegeld worden naar de overeenkomst tussen de LV/BRP en de afnemer. De vergoeding voor de geproduceerde elektriciteit wordt dan ook via deze LV/BRP doorbelast aan de afnemer en vervolgens uitgekeerd aan de producent.
  1. Het voordeel voor beide partijen is dat de leverancier vaak een solide en kredietwaardige partij is die veelal zijn processen goed op orde heeft om dit soort transacties af te wikkelen, maar het nadeel is dat beide partijen eigenlijk met 2 partijen een afspraak moet maken.

 2. De producent heeft een rechtstreekse overeenkomst met de afnemer, waarin beschreven staat dat de afnemer verantwoordelijk is voor het selecteren van een LV/BRP. Deze LV/BRP wordt vervolgens de LV/BRP op het aansluitpunt van de producent, waarmee de volumes direct op de juiste manier worden meegenomen in het berichtenverkeer richting de afnemer.
  1. Het voordeel voor de producent is dat hij enkel een overeenkomst hoeft te sluiten met de afnemer, maar het nadeel is dat hij zelf een factuur moet sturen ter compensatie van de geproduceerde volumes.
  2. Het voordeel voor de afnemer is dat hij flexibeler is met het selecteren van een LV/BRP, onder andere voor het uitvoeren van de gemaakte afspraken met de producent. Dit omdat hij zijn aansluitingen (inclusief de aansluiting van de producent) eenvoudiger kan overzetten naar een andere LV/BRP indien hier betere voorwaarden door worden geboden.

Terug naar de prijzen. Ook bij Sleeved PPA’s kennen we vaste en variabele prijzen. De vaste prijs per MWh spreekt voor zich, dit is immers simpelweg een vaste prijs per MWh over een bepaalde looptijd, vandaar ook dat we in dit onderdeel wat dieper in gaan op het alternatief, ook wel de 'collar' structuur genoemd. Binnen de collar structuur hebben partijen de mogelijkheid om een cap ('maximumprijs') en een floor ('minimum prijs') te hanteren, gekoppeld aan bijvoorbeeld een EPEX notering. In onze ervaring wordt de minimumprijs vaak vastgezet op het basisbedrag van de SDE, het maximumbedrag is commercieel gezien vaak een punt van onderhandeling.

Het voordeel voor de producent is dat hij zekerheid heeft op een minimumbedrag, vaak in combinatie met een vaste opslag per MWh die hij mee kan nemen als zekere inkomsten boven op de inkomsten vanuit SDE. Het voordeel van de afnemer is dat hij het risico op een explosief stijgende markt zoals we in 2022 hebben gezien afdekt met een maximumprijs.

Hieronder hebben we een rekenvoorbeeld uitgewerkt waarbij wordt uitgegaan van een minimale 'floorprijs' van 22 euro per MWh (basisbedrag SDE) en een minimale vaste opslag ten opzichte van het correctiebedrag van (bijvoorbeeld) 10 euro per MWh. Het vertrekpunt van de vaste opslag is in onderstaand voorbeeld het SDE correctiebedrag.

Uitgangspunten bij dit voorbeeld:

 • Minimale prijs: 22 euro per MWh
 • Maximale prijs: 100 euro per MWh
 • Vaste opslag op correctiebedrag: 10 euro

Een aantal scenario’s:

Scenario correctiebedrag < 22 euro per MWh
22 euro + vaste opslag = tarief per MWh

Scenario correctiebedrag > 22 euro en < 100 euro per MWh
Correctiebedrag + vaste opslag = tarief per MWh

Scenario correctiebedrag > 100 euro per MWh
100 euro + vaste opslag = tarief per MWh

Het voordeel van een collar structuur voor de afnemer is dat hij geen risico heeft op een vaste prijs die over een lange termijn veel te hoog is ten opzichte van de markt. Zolang de prijsstructuur de markt volgt kan hij er immers ook een hedge overheen leggen om meer budgetzekerheid te creëren. Het voordeel voor de producent is dat hij met een gegarandeerde minimum prijs kan rekenen in zijn business case, in combinatie met een (veelal) vaste opslag per MWh die hij op kan tellen bij zijn gegarandeerde inkomsten per MWh. Een absoluut voordeel bij het verkrijgen van financiering.

De verschillende Power Purchase Agreement vormen

In dit tweede verdiepende blog hebben we je meegenomen in de prijsstrategieën voor de Sleeved PPA. We hebben een aantal voor- en nadelen toegelicht. Natuurlijk zijn er nog veel meer voor- en nadelen te noemen, specifiek gericht op jouw inkoop-, verkoop- of financieringsstrategie. Ben je hier benieuwd naar?

Onze Stroomkr8-adviseurs helpen je graag! Neem contact met ons op via: hallo@stroomkr8.nl.

In het volgende en laatste blog gaan we dieper in op de Virtuele PPA.

Stroomkr8. Altijd vooruit!

Heb je vragen? Wij helpen je graag op weg naar de beste keuze.

Wil jij invloed op je energie­verbruik?

Zakelijk energieadvies nodig? Bij ons vind je de Stroomkr8 die het beste past bij jouw situatie. Samen vinden we het beste antwoord op je energievraag!

Mendelweg 32, 2333 CS Leiden
Zuid-Holland

hallo@stroomkr8.nl

Stroomkr8!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en laat je informeren over onze innovatieve energie-oplossingen!

Aanmelden

© Stroomkr8  |  Cookieverklaring  |  Privacyverklaring |  Algemene voorwaarden  |  Ontwerp & realisatie: MM