Update over de Nieuwe Stimuleringsmaatregelen voor Hernieuwbare Energie en de Risico's van CfD's

17 MEI 2024

Hernieuwbare energie solar

Bij Stroomkr8 ben je altijd als eerste op de hoogte van beleidsveranderingen en hun impact op de energiemarkt. Onlangs heeft de minister van Klimaat en Energie, in navolging van Europese regelgeving,  een belangrijke wijziging in het stimuleringsbeleid voor hernieuwbare energie aangekondigd, namelijk de overgang van SDE++ naar tweezijdige Contracts for Difference (CfD’s).

Deze verandering roept verschillende strategische overwegingen en potentiële risico's op voor onze klanten. In deze update vertellen we je er alles over.

Wat zijn Tweezijdige CfD's?

Tweezijdige CfD’s zijn contracten tussen afnemers en/of belanghebbenden (dit zou ook de overheid kunnen zijn) en energieproducenten waarbij een vaste prijs voor energie wordt afgesproken. Als de marktprijs onder deze vaste prijs ligt, betaalt de afnemer en/of belanghebbende het verschil aan de producent. Als de marktprijs hoger is, betaalt de producent het verschil terug. Dit systeem is bedoeld om investeringen in hernieuwbare energie aantrekkelijker te maken door risico’s beter te beheren. 

Hiernaast biedt het huidige SDE++ model alleen een ondergrens en geen bovengrens aan de opbrengsten van groene stroomproductie. Met de markt van 2022 nog in ons achterhoofd is een dergelijk marktmodel wenselijk. Met een CfD systeem was de noodwet, een extra heffing voor duurzame energieproducten, niet nodig geweest.

Overigens kwam deze noodwet destijds te laat, met de daling van de markt in 2023 heeft deze heffing nauwelijks effect gehad. Dit nieuwe mechanisme moet duurzame producenten voldoende zekerheid bieden en 'overwinsten' voorkomen.

Strategische overwegingen voor CfD's

Voor onze klanten in hernieuwbare energieprojecten, maar ook voor grote verbruikers van elektriciteit die op zoek zijn naar PPA’s, bieden CfD’s nieuwe mogelijkheden voor stabiliteit en risicobeheer. Echter, vanuit ons adviesperspectief, is het essentieel om de volgende punten te overwegen:

  • Marktconformiteit: het vaststellen van een competitieve strike price die zowel haalbaar als aantrekkelijk is voor energieproducenten. Niet alleen de prijs van de installatie, maar ook de rentevoet, afschrijvingstermijnen en beheer- en onderhoudskosten (en indexatie hiervan gedurende de looptijd) moeten worden meegewogen.
  • Flexibiliteit en schaalbaarheid: de mogelijkheid voor onze klanten om zich aan te passen aan veranderende marktomstandigheden onder een CfD-regime. Denk hierbij aan eventuele effecten op activiteiten voor financiële afdelingen binnen de betrokken bedrijven. 
  • Netintegratie en congestie: de brief beschrijft ook specifiek dat het netingetratie en congestie kan verminderen, onder andere omdat de CfD helpt bij het plannen voor locaties met voldoende netcapaciteit. Dit vinden wij echter wat vergezocht. Verder zou de CfD het ook mogelijk maken om bijvoorbeeld opslag te plaatsen bij decentrale opwek, maar iedere vorm van stimulering (anders dan een CfD) zou naar ons idee in die zin netcongestie tegen kunnen gaan.

Potentiële risico's van CfD's

Het navigeren door CfD's vereist specifieke aandachtspunten om mogelijke financiële en operationele risico's te beheren:

  • Complexiteit van Contracten: CfD's vereisen diepgaand begrip van contractuele verplichtingen en de juridische implicaties daarvan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de definitie van beleggingsadviezen versus het informeren over financiële producten, benodigde documentatie, eventuele vergunningsplichten voor adviserende partijen en de grens van informatievoorziening en advisering.
  • Marktrisico's: hoewel CfD’s een stabielere cashflow bieden, moeten fluctuaties in de marktprijs zorgvuldig worden beheerd om onvoorziene kosten te voorkomen. CfD’s werken immers veelal op basis van een strike price met ongewogen prijzen, waarbij afrekening met de markt veelal is gebaseerd op gewogen prijzen. Er zit een significant verschil tussen de ongewogen (markt)prijs en de gewogen prijs, vaak wordt de waarde van een zon- of windprofiel gedefinieerd als de 'capture price' (de prijs die je over houdt als je de ongewogen prijs verminderd met de profielkosten). Dit is dan ook de reden dat voor de SDE++ rekening wordt gehouden met profielkosten, naast onbalanskosten.
  • Regelgevingswijzigingen: toekomstige wijzigingen in het energiebeleid kunnen invloed hebben op de voorwaarden en voordelen van bestaande CfD's. Dit is vooralsnog lastig te overzien. CfD’s zijn immers 'complexe financiële producten', waar onder bepaalde accountingstandaarden op gerapporteerd moet worden.

Juridische en financiële advisering

Gezien de complexiteit van de nieuwe financiële instrumenten zoals CfD's, is het cruciaal dat elke partij die overweegt CfD's te gebruiken, zich grondig informeert over de juridische classificaties en de eisen voor beleggingsadvies zoals gedefinieerd onder MiFID II en de Wft.

Onze expertise in het adviseren van onze klanten op basis van kennis van financiële regulaties én de energiemarkt maakt dat wij risico's goed kunnen beheren en je kunnen voorzien van het best passende advies. 

Stroomkr8 helpt

De overgang naar tweezijdige CfD’s belooft een meer gestructureerde aanpak van financiering en risicobeheer in de hernieuwbare energiesector. Bij Stroomkr8 zetten we ons in om onze klanten door deze veranderingen te loodsen met strategisch advies dat niet alleen gericht is op compliance, maar ook op het benutten van nieuwe kansen.

We adviseren onze klanten grondig te overwegen hoe deze veranderingen van invloed kunnen zijn. Zie je door de spreekwoordelijke bomen het bos niet meer? Onze experts helpen je graag op weg. Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? Neem dan eens contact met ons op.

Heb je vragen? Wij helpen je graag op weg naar de beste keuze.

Wil jij invloed op je energie­verbruik?

Zakelijk energieadvies nodig? Bij ons vind je de Stroomkr8 die het beste past bij jouw situatie. Samen vinden we het beste antwoord op je energievraag!

Mendelweg 32, 2333 CS Leiden
Zuid-Holland

hallo@stroomkr8.nl

Stroomkr8!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en laat je informeren over onze innovatieve energie-oplossingen!

Aanmelden

© Stroomkr8  |  Cookieverklaring  |  Privacyverklaring |  Algemene voorwaarden  |  Ontwerp & realisatie: MM