Tijdelijke wet inframarginale elektriciteitsheffing

08 februari 2023

Het plafond op marktinkomsten van elektriciteitsproducenten

Op 6 oktober heeft de regering de noodinterventie in verband met de hoge energieprijzen in werking aangekondigd. Om de economie gaande te houden konden consumenten en bedrijven hiermee gecompenseerd worden voor de hoge energieprijzen.

Zowel de traditionele olie en gasbedrijven en de duurzame zon-, wind en biomassaproducenten hebben veel baat bij de hoge energieprijzen. Om deze regeling te kunnen bekostigen heeft de Europese gemeenschap daarom bepaald dat deze regeling bekostigd moest worden door de energiebedrijven.

Helaas moeten we constateren dat de regeling niet aan internationale energiebedrijven kan worden opgelegd. De tijdelijke wet inframarginale elektriciteitsheffing (verder te noemen heffing) geldt daarom met name voor de Nederlandse duurzame producenten.

Wie vallen er onder deze wet en hoe wordt de wet uitgevoerd?

De heffing stelt dat elektriciteitsproducenten met duurzame installaties met een geïnstalleerd vermogen groter van 1 MW of meer een heffing moeten betalen voor hun marktinkomsten boven een bepaald vrijgesteld bedrag per MWh (130 euro per MWh). Dit geldt voor de periode van december 2022 tot en met juni 2023.

Bij zonnepanelen wordt de grens van 1 MW bepaald door het piekvermogen van de zonnepanelen, ongeacht de omvang van de omvormers. De grens van 1 MW komt overeen met circa 3.000 zonnepanelen of een grote windmolen. Het eigen verbruik, voordat het op het net wordt ingevoed, is hierbij niet relevant om te bepalen of een installatie wel of niet onder de heffing valt. Bijvoorbeeld een installatie van 1.5 MW waarvan vanwege eigen verbruik gemiddeld 0.5 MW op het net of een directe lijn wordt ingevoed, valt dus wél onder de heffing. Verderop in dit blog omschrijven we hoe omgegaan wordt met de financiële uitwerking hiervan.

Eén productie-installatie kan meerdere SDE-beschikkingen hebben. Zo zijn er windparken waarvoor per windmolen of groep van windmolens een aparte SDE-beschikking is gegeven. Bij zonneparken kan bijvoorbeeld ook een gefaseerde aanleg reden zijn voor meerdere subsidiebeschikkingen. Dit zal voor de heffing niettemin één installatie zijn.

Tarief heffing 90% surplus inkomsten

Er geldt een heffing van 90% over de inkomsten boven het vrijgestelde bedrag (130 euro per MWh). De elektriciteitsproducenten mogen dus 100% van het vrijgestelde bedrag houden en 10% van het surplus boven het plafond op marktinkomsten houden.

Hierna volgt een rekenvoorbeeld ter illustratie. Stel de totale marktinkomsten in een maand zijn per saldo 2.300 euro voor een productie van 10 MWh. Dan zijn de marktinkomsten per MWh in die maand 230 euro / MWh (2.300 euro / 10 MWh = 230euro / MWh). Als het vrijgesteld bedrag 130 euro / MWh bedraagt, is de verschuldigde inframarginale elektriciteitsheffing voor die maand 90% * (230 – 130 euro) / MWh * 10 MWh = 900.30 euro.

Waarover wordt de heffing berekend?

Als de installatie groter of gelijk aan 1 MW capaciteit heeft, vallen alle marktinkomsten vanaf de eerste KWh onder de heffing.

Bij het bepalen van de hoogte van de heffing wordt alleen het deel meegenomen dat de producent op het net heeft ingevoed omdat daar altijd gemeten wordt. De levering voor eigen gebruik valt niet onder de heffing.

Wanneer een producent een vaste prijs voor langere tijd heeft vastgelegd met een derde partij  en deze vaste prijs ligt boven het vrijgestelde bedrag dan geldt dit ook als marktinkomsten. Uitzondering hierop is een vaste SDE prijs met fase-, basis- of tenderbedrag boven 130 euro / MWh.

Opbrengsten uit de verkoop van garanties van oorsprong vallen niet onder de heffing, omdat dit niet de verkoop en levering van elektriciteit betreft.

Ook uitgezonderd zijn de inkomsten uit balancering (FCR, aFRR en mFRR), redispatching en compensatiehandel. Dit om de balancering van het netwerk niet tegen te werken.

Uitvoering van de heffing

De heffing geldt met terugwerkende kracht over de periode van 1 december 2022 tot en met 30 juni 2023. De controle en de heffing liggen bij de Belastingdienst en bij de NEa. In het verleden zijn echter ook uitspraken gedaan in de richting van “er is niks zo permanent als een tijdelijke overheidsmaatregel”. Hoe we hier binnen Nederland mee om gaan zal de tijd vanzelf uitwijzen.

De elektriciteitsproducent is verplicht om de belastbare marktinkomsten te berekenen en op te nemen in een marktinkomstenverslag. Het marktinkomstenverslag wordt samen met de aangifte ingediend bij de Belastingdienst.

Vervolgtraject tijdelijke wet inframarginale elektriciteitsheffing

Alhoewel de onderliggende uitvoeringswet nog niet door de Tweede en Eerste kamer is goedgekeurd is de heffing ingegaan per 1 december 2022. Verwacht wordt dat een voorstel voor de wet in het voorjaar van 2023 bij de Tweede Kamer wordt ingediend. De komende tijd wordt het wetsvoorstel verder uitgewerkt en blijft Stroomkr8, samen met brancheorganisaties, in gesprek om tot een zo goed mogelijke uitvoering van deze heffing te komen.

Vragen over de tijdelijke wet inframarginale elektriciteitsheffing?

Natuurlijk houdt Stroomkr8 nauwlettend de ontwikkelingen van deze heffing in de gaten. Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met één van onze consultants, we helpen je graag!

Neem contact met ons op via: hallo@stroomkr8.nl.

Heb je vragen? Wij helpen je graag op weg naar de beste keuze.

Wil jij invloed op je energie­verbruik?

Zakelijk energieadvies nodig? Bij ons vind je de Stroomkr8 die het beste past bij jouw situatie. Samen vinden we het beste antwoord op je energievraag!

Mendelweg 32, 2333 CS Leiden
Zuid-Holland

hallo@stroomkr8.nl

Stroomkr8!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en laat je informeren over onze innovatieve energie-oplossingen!

Aanmelden

© Stroomkr8  |  Cookieverklaring  |  Privacyverklaring |  Algemene voorwaarden  |  Ontwerp & realisatie: MM