Wetten & codes

Overzicht van wetten en codes (regels) waarop de ACM toezicht houdt op het gebied van energie. Deze wetten en regels zijn gebaseerd op Europese verordeningen en Nederlandse wetten.

Wetten

De regering maakt wetten in samenwerking met de Eerste en Tweede Kamer. Een wet begint met een wetsvoorstel en is klaar na publicatie in het Staatsblad. Daartussen ligt een vast aantal stappen, die alle wetsvoorstellen moeten doorlopen.

Het ministerie bereid een wetswijziging voor, het wordt vervolgens behandeld in de minsterraad, er wordt advies gevraagd bij de Raad van State waarna het in de commissies en aansluitend plenair in de Tweede Kamer wordt behandeld. Na aanname door de Tweede en de Eerste Kamer wordt de wet door de Koning en de verantwoordelijke minister ondertekend. Na publicatie van het wetsvoorstel in het Staatsblad kan de wet ingaan.

Codes

De codes energie zijn aanvullende regels (documenten) voor de energiemarkt en bevatten de rechten en plichten die op de netbeheerders, energieleveranciers, meetbedrijven en netgebruikers van toepassing zijn.

Codes kunnen worden aangepast door een voorstel van Netbeheer Nederland (belangenbehartiger van de openbare netbeheerders) en het Marktfaciliteringsforum (MFF) aan de ACM. De ACM kan een energiecode wijzigen als deze een ongewenst effect heeft op de energiemarkt of als de code niet meer past bij de energiemarkt van nu. Er kunnen zienswijzen door belanghebbenden worden ingediend die tot aanpassingen kunnen leiden alvorens tot een codebesluit wordt overgegaan. Daarna is bezwaar en beroep nog mogelijk.

Eric Picard

Eric Picard: Managing Consultant Flex & Grid

Vragen? Ik sta voor je klaar.

Mendelweg 32, 2333 CS Leiden
Zuid-Holland

hallo@stroomkr8.nl

Stroomkr8!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en laat je informeren over onze innovatieve energie-oplossingen!

Aanmelden

© Stroomkr8  |  Cookieverklaring  |  Privacyverklaring |  Algemene voorwaarden  |  Ontwerp & realisatie: MM